PRZYKŁADY WYMIENNIKÓW CIEPŁA ZAWIERAJĄCYCH DODATKOWE ELEMENTY

 

Z PRZEDŁUŻONYMI UCHWYTAMI

 

Z OBUDOWĄ

 

ZE SPECJALNYMI UCHWYTAMI

 

Z RAMIONAMI SŁUŻĄCYMI DI PRZYMOCOWANIA DO WANNY  

ORAZ Z UCHWYTAMI WYŁĄCZNIE Z JEDNEJ STRONY

 

Z UCHWYTAMI WYŁĄCZNIE Z JEDNEJ STRONY

 

WIELOKROTNE WYMIENNIKI